Обществени поръчки

1. Организиране на събития  №2007CB16IPO008-2013-3-075-01

2. Изработка на рекламни материали   №2007CB16IPO008-2013-3-075-02

3. Изработка и доставка на народни носии   №2007CB16IPO008-2013-3-075-03

4. Доставка на компютърно оборудване   №2007CB16IPO008-2013-3-075-04
 

                                                                                 Спечелил тръжна процедура за костюми
                                                                                 
Покана за процедура за организиране на събития
                                                                                 
Покана за процедура за рекламни материали
                                                                                 
Покана за процедура за костюми
                                                                                 
Спечелил тръжната процедура
                                                                                 
Доставка на компютърно оборудване
                                                                                 
Документи за доставка