Национална седмица на четенето


26.10.2017г. 

Национална седмица на четенето в ПГЕЕ „ Константин Фотинов‘‘.

Гости: Яна Вълчева- поетеса, Силвия Колева- музикант,

издателство ,, Либра скорп“ – Денчо Михов.

Клуб „Силата на думите‘‘