Компютърна техника и технологии

Компютърна техника и технологии

Дънни платки
Програмиране
Икономика
Приложен софтуер
 Електротехника
Проектиране на електронни схеми
Уч.практика процесори, памети и дънни платки
Учебна пракитка компютърни мрежи
Цифрова схемотехника  
Градивни елементи 
Приложни програмни продукти
Учебна практика аналогова схемотехника
Учебна практика цифрова схемотехника
Учебна практика 9 клас 
Предприемачество
Програмиране
Техническо чертане и документиране
Въведение в персоналните компютри
Компютърни мрежи
 Аналогова схемотехника
 Процесори и памети за ПК