Използване на електронното обучение

Евелина Ганчева посети Прага в периода 24 февруари до 1 март 2013. Темата на обучението беше "Използване на електронното обучение в класната стая" в център за обучение ITC Прага.

 

 Презентация