Подготовка за изпит

Лекции за компютърни мрежи

Въпроси и литература за електрически измервания и компютърни мрежи.

Подготовка за изпит
Лекции компютърни мрежи