Съобщения

Отчитане на проекта на 30 май 2013 в Младежки културен център от 13,30 ч. Поканени са родители, ученици, учители и приятели на европейските проекти.

Родителска среща 28 март 2013 17.30 ч.

Представяне на презентациите ва ползвателите 16 март 2013 г. от 9.00 часа

Родителска среща за родители и ученици на 19.02.2013 г. - 17.30 часа
Краен срок за представяне на презентациите по определена тема за Италия - 15.02.2013 година.
Настаняване на групата в Риминиhttp://www.hoteljolierimini.com/
Програма на мобилността
Виж PDF файла