Заседания

Заседание на Обществения съвет на 23.12.2020 г. от 11,00 ч.


Дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджет 2020

2. План - прием 2021/2022 уч.година

3. Подпомагане на социално слаби ученици

4. Разни.