Заседания

Заседание на Обществения съвет на 27.04.2023 г. от 17,30 ч.


Дневен ред:

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 година.

2. Обсъждане на разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.