Проблемно ориентирано обучение

Венета Терзиева участва в курса“Problem-Based Learning” през месец септември 2012 проведен в Прага.

Проблемно-ориентираното обучение  е педагогическа стратегия за активно учене. Провежда се чрез предизвикателни, без предварително поставени ограничения, проблеми и обучаемите работят в малки групи, а преподавателят само подпомага обучението.

 

Презентация