Заявление учители и инструкции за CV

Всеки учител, който желае да кандидатства за ръководител група по проекта, може да попълни заявлението, да го разпечата и да го подаде на координатора на проекта - г-жа Кунка Георгиева.

 

Инструкции за попълване на автобиография
Заявление учители