Дигитална раница


Представяне на единната информационна платформа за образователни услуги

и съдържание – „Дигитална раница“ в ПГЕЕ „Константин Фотинов“

На 22.02 и 23.02.23 г. в ПГЕЕ „Константин Фотинов“ се проведе представяне на единната информационна платформа за образователни услуги „Дигитална раница“ пред ученици от VIII, IX, X и XI класове и пред родители по време  на родителски срещи. Главният учител, г-жа Шопова и ръководителят на направление ИКТ, г-жа  Арсенова, презентираха пред ученици и родители възможностите на платформата, която функционира от началото на тази учебна година.

Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци.

Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Проектът е част от няколко етапа на дигитализация на всички процеси в образованието, заложени в мащабния проект „Образование за утрешния ден“, (финансиран по ОП НОИР 2014-2020):

Част е от Дейност 1 – Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

  • Стъпва на предварително създадената единна образователна идентичност
  • Лесен и интуитивен интерфейс насочен към ученици, родители и учители, независимо от тяхната дигитална готовност
  • Събиране в реално време на множество данни от различни източници и представянето им в единен вид, лесен за потребителя
  • Високо ниво на сигурност на данните
  • Изграждане на национална структурирана номенклатура на учебните планове
  • Поддръжка на 1 млн. потребители в системата