Обществен съвет

Обществен съвет към гимназията.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата.

 

На 27.04.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет в гимназията.