Заявление за участие в проекта за ученици

Учениците, желаещи да участват в проекта:

1. Да прочетат инструкцията за попълване на заявлението.
2. Да изтеглят заявлението и да го попълнят според инструкцията.
3. Попълнения формуляр да се изпрати на адрес: pgee_leonardo@abv.bg
Краен срок за подаване на заявления: 15 януари 2010 г.

Изпитите ще са както следва:

1. Професионална подготовка - 21 януари 2010 г. от 11,00 в ПГЕЕ
2. Немски език - 26 януари 2010 г. от 11,00 часа в ПГЕЕ

Инструкция за попълване
Заявление