Дейности

Подбор и създаване на съвместен екип по проекта, от българска и турска страна.
Провеждане на срещи по проекта - стартираща, междинна и финална.
Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители за: доставка на оборудване за провеждане на научно - практическа конференция и концерт в България и Турция; закупуване на костюми, маски и реквизите за танцовата група, за кукерската група и група за възстановка на националните обичаи.
Закупуване на материали за фотоизложби, визуални табла и уъркшопове.
Подготовка и провеждане на научно - практическа конференция на тема Културно наследство.
Обучения по Уеб дизайн, компютърна графика и софтуер за заснемане на филми.
Подготовка, дизайн и отпечатване на книжка "Духът на традициите".
Подготовка, провеждане и обмен на съвместни училищни концерти с цел съживяване на обичаите и културното наследство в пограничната зона между Бургас и Хавса.
Проучване и заснемане на автентични етнографски културни ценности от трансграничния район. Изготвяне на презентации, фотоизложби, филми и уъркшопове в областта на културното наследство.