Дейности

На 25 февруари се проведе състезание по приложна електроника "Мога и зная как" със съдействието на търговска верига "Елимекс", от областта на STEM. В него участваха ученици от специалност Компютърна техника и технологии в две възрастови групи. Състезателите минават през два етапа- теоретичен тест и практическа задача - реализират електронно изделие (платка, върху която запояват с тинол) и описват в работна карта действието му, за време 80 мин. Ако състезателите приключат за 60 мин получават бонус точки за бързина. Всички участници получиха бонус. Заради пандемичната обстановка състезанието бе наблюдавано в електронна среда от представители на фирмата организатор и учителите по професионална подготовка в гимназията.

Практическите задачи са следните:

  1. Слънчева система - Устройството е изградено от 10 мигащи светодиода, подредени по точно определен начин, така че да се изобразява слънчевата система. Устройството е подходящо за светлинна декорация, игри и забавления.

Технически характеристики:

Захранващо напрежение: 9V батерия;

Максимална консумация: 15 mA;

Размери на платката: 75 х 75 mm;

  1. Бягащи светлини - Устройството управлява два реда от по 6 светодиода, като всеки ред е с различен цвят на светодиодите.

Технически характеристики:

Захранващо напрежение: 9V батерия;

Максимална консумация: 10 mA;

Размери на платката: 75 x 50 mm;

Учениците приложиха на практика знания, опит и компетенции от областите математика и технически науки в една иновативна среда.


Екипът от ученици и учители работи по: виртуална обиколка на гимназията; брошура; презентации; дизайн на рекламни материали и екипни проекти от областта на STEM технологиите.


Очакваме домакинската среща в Бургас през м.септември 2021 г.