Патронен празник

Почитане паметта на патрона на гимназията "Константин Фотинов"