Учители

Списък на педагогическия персонал на ПГЕЕ "К.Фотинов"

Нина Вълкова - български език и литература
Тодорка Георгиева - български език и литература
Таня Попова - български език и литература
Теодора Тодорова - български език и литература
Силвия Добрева - английски език
Димитър Бинев - английски език
Венета Терзиева  - английски език
Благовеста Бедросова  - немски и английски език
Ирина Грудева  - английски език
Марияна Стоянова - математика
Евелина Ганчева  - програмиране, ИТ
Петър Петров  - програмиране
Галя Митева   - програмиране, ИТ
Ивка Стоянова - физика и астрономия, математика
Деница Михайлова  - химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование
Кирила Шейтанова - история и цивилизация
Володя Цветков  - история и цивилизация, свят и личност
Димитринка Радева  - философски цикъл
Таня Димитрова - физическо възпитание и спорт
Николай Драгиев - физическо възпитание и спорт
Петър Бакалов - физическо възпитание и спорт
Катя Караушева - компютърна техника
Стоянка Джигарова  - електроника и автоматизация
Карамфилка Иванова  - електроника и автоматизация, математика
Маргарита Сивова - електроника и автоматизация
Маргарита Станева  - електроника и автоматизация, математика
Маргарита Христова - електроника и автоматизация
Илиана Атанасова  - електроника и автоматизация, математика
Мариана Терзиева  - електротехника и енергетика
Светлана Янкова  - електротехника и енергетика, ИТ
Недка Шопова  - електротехника и енергетика
Елена Димитрова - електротехника и енергетика
Христиана Бурмова - компютърна техника
Гинка Филисян  - икономика, предприемачество, бизнес комуникации
Любов Атанасова - английски език
Елена Кирязова - химия и опазване на околната среда