Успешна мобилност

През месец април 20 ученика и 2 придружаващи учители се завърнаха от Италия. Проекта приключи успешно и целите са изпълнени. Двадесет дневно обучение на тема АВТОМАТИЗАЦИЯ в Римини беше придружено с културни посещения на исторически забележителности в Римини, Сан Марино и Венеция. 
На 30 май в Младежки културен център ще се проведе отчитането на проекта.
Ползвателите ще споделят какво са научили, какво са видели и своите впечетления от мобилността. 

Ще разкажат за всичко, което ги е вълнувало по време на проекта.


30 май 13,30 часа в Младежки културен център гр.Бургас
Брошура