Училище по роботика

Таня Джигарова посети Кошице, Словакия в периода 06.07 до 14.07.2013 г. Темата на обучението беше "Училище по роботика", съдържанието на курса проектиране, конструиране и програмиране на роботи Mindstorm NXT. В курса имаше участници още от Словакия, Кипър, Гърция, Испания и Португалия. 
Целта на обучението беше: придобиване на компетенции по роботика, запознаване, използване и развитие на иновационни педагогически практики, сътрудничество с учители от Европейския съюз и развитие на езиковите компетенции.