Събития и съобщения

На 5 септември 2014 година ще се проведе научна конференция "Духът на традициите". 

Лектори от Регионалния музей и Университет "Проф.Асен Златаров" ще изнесат лекции на тема "Културно наследство, традиции и обичаи в пограничния район". Конференцията ще се състои от 10.00 ч. в залата на Младежки културен център гр.Бургас. 

За креативните, талантливи и инициативни ученици от ПГЕЕ: 
Обявява се конкурс за създаване на лого на проекта.

На 8 и 9 април 2014 г. в Бургас се проведе първата съвместна среща по проекта. На срещата партньорите обсъждаха дейностите по проекта, периодите на изпълнение, плана за тръжните процедури, организация на конференции и концерти

                         Важно: 
Тренировките на танцовите групи ще се провеждат през месец юни както следва:
1. Народни танци и кукери - понеделник и сряда след 6-ти час
 Ръководители: Дора Барева и Димитър Гинов 

2. Арт формация - вторник и четвъртък след 6-ти час.
    Ръководител: Ваня Делчева

Програма
Покана