Учебни програми

                                                 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

Електроенергетика

Електротехнически материали
Електротехническо чертане
Електротехника
Електроника
                                                            
 Икономика
                                                            
 Лабораторна практика електрически измервания
                                                            
 Обработка на материалите
                                                            
 Предприемачество
                                                            
Механика
                                                            
Учебна практика
                                                            
Електротехнически материали
                                                            
Лабораторна практика ЕМА
                                                            
Учебна практика по специалността
                                                            
Управление на асансьори и подемници
                                                            
Устройство на асансьори и подемници
                                                            
Електрически машини и апарати
                                                            
Електромонтажна практика
                                                            
Електрически инсталации
                                                            
Монтаж, експлоатация и ремонт на асансьори и подемници
 

  Радиотехника и телевизия

Учебна практика електромотажна
Телевизионна техника
Техническо чертане и документиране
Радиоприемна техника
                                                            Предприемачество
                                                            Лабораторна практика електрически измервания
                                                            Лабораторна практика
                                                            
Икономика
                                                            
Градивни елементи 
                                                            
Електротехника
                                                            
Бизнес комуникации
                                                            
Аналогова схемотехника
                                                            
 Учебна практика цифрова схемотехника
                                                            
 Цифрова схемотехника
 

 

  Електрообзавеждане на производството

Учебна практика общометална
Предприемачество
Обработка на материалите
 Механика
                                                            Лабораторна практика електрически измервания
                                                            
Икономика
                                                             Електроника
                                                            
Електроенергетика
                                                            
Електротехника
                                                            
Електротехническо чертане
                                                            
Електротехнически материали 
                                                            
Бизнес комуникации 
                                                            
Електромонтажна практика 
                                                            
Монтаж и експлоатация
                                                            
Осветителна техника
                                                            
Лабораторна практика ЕМА 
                                                            
Електрически машини и апарати
                                                            
Електрически инсталации
 

 

 

     Телекомуникационни системи

         
Предприемачество
         
Електромонтажна практика
         
Лабораторна практика електрически измервания
         
Техническо чертане 
         
Икономика
                                                                     
Бизнес комуникации  
                                                                     
Аналогова схемотехника
                                                                     
Електротехника 
                                                                     
Лабораторна практика електронни измервания
                                                                     
Учебна практика по схемотехника 
                                                                     
Преносни линии
                                                                     
Потребителски устройства
                                                                     
Цифрова схемотехника 

                                                                

        
 

 

 Електрически машини и апарати
 
   
Предприемачество
   
Лабораторна практика ел.измервания
    Икономика
   
Обработка на материалите
                                                                 
Механика
                                                                 
 Електротехническо чертане
                                                                 
Електроника 
                                                                 
Електроенергетика 
                                                                 
Електротехнически материали
                                                                 
Електротехника 
                                                                 
Бизнес комуникации
                                                                 
Лабораторна практика по специалността
                                                      &