Дуално обучение

 

Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите за дуалното обучение в българската образователна система 2015-2019.
Представяне на проекта - виж прикачения файл.
 

 Описание на проекта