Танцов състав

Съставът за народни танци  към ПГЕЕ “К.Фотинов” е създаден през 2007 г.
Идеята възникна във връзка с предстоящия празник на училището и концерта, който трябваше да изнесем. Заедно с това ни привличаше красивия и пъстър свят на българския танц и възможността да се запознаем, да научим танците на различните фолклорни области.
Първата крачка в реализирането на тази идея осъществихме с помощта  на г-н Димитър Атанасов, който ни подготви за патронния празник на гимназията.
Сценичните костюмите носят основните елементи на тракийската носия. Ушихме ги след като спечелихме Проект на МОН за финансиране на извънкласни дейности.
Хореограф на състава от две години е г-жа Дора Барева – един много взискателен ръководител с висок професионализъм. 
Концертните изяви на състава са свързани с училищните и национални празници, но са свързани с много приятни преживявания и емоции. 
Вълнението ни е огромно. То идва от красотата на танците, от аплодисментите на съучениците ни, от удовлетворението за добре свършена работа по време на репетициите.
Традиция стана всеки концерт да завършва с българско хоро, на което се хващат всички ученици и учители. Водим го ние – участниците в състава за народни танци при ПГЕЕ „К.Фотинов“
Бъдещето на състава е свързано с амбицията да представим пред съучениците си български народни танци от всички фолклорни области. Да им покажем богатството на танцовия ни фолклор и по възможност да ги приобщим към него. Имаме и други идеи и ще се борим да ги осъществим и да запазим тази традиция на нашето училище. 
Да танцуваш български народни танци е вълнуващо. Да се хванем на хорото!