Открит урок в ПГЕЕ


Окръжният съдия Симеон Михов и районният съдия Стоян Мутафчиев изнесоха открити уроци в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“. Визитите са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която осъществяват съвместно Окръжен и Районен съд – Бургас. Бяха представени темите за разделението на властите според Конституцията на Република България и домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите. 

Лекторът представи пред десетокласниците различни хипотези на домашно насилие, включително и на психическо такова, които разглежда Законът за защита от домашното насилие и как съдът процедира при проява на подобни случаи. 

Учениците получиха като подарък книжно издание на Конституцията на Република България и образователни брошури за съдебната власт, осигурени от Висшия съдебен съвет.