Проект по програма Еразъм+, КД1

В рамките на проекта "Опит от миналото и с поглед към бъдещето" ще се квалифицират 6 учители в два структурирани курса, организирани от обучителната организация Europass Teacher Academy за период от една седмица. Първият е "CLIL in Practice: Focus on Florence". Участниците в курса ще се запознаят с прилагането на съвременни методи на преподаване, както и ще станат експерти в преподаването на съдържание (академичен предмет) и език (известен също като CLIL). Изключително подходящ е за учители и училищен персонал, които работят в професионална гимназия.

Вторият курс е на тема „Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces“.

Акцентът е върху следните теми: позитивно мислене; корени на отрицателната самооценка; съсредоточаване и хумор; как да превърнем комуникацията в положителна, както визуално, така и вербално; оформяне на психологически принципи.

Профилът за участниците в проекта е: педагогически специалисти, които ежедневно работят с млади хора, психолози, главни учители, учители по английски език.