Обмяна на опит

ОБМЯНА НА ОПИТ ПО ПРОЕКТА ЗА ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

ПГЕА София - ПГЕЕ Бургас - ПГМЕ Пирдоп

На 5 ноември 2019 г. възпитаници и педагози посетиха Професионална гимназия по електротехника и автоматика гр.София. На срещата присъстваха и екип от учители и ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника – гр. Пирдоп.

Акцентът падна върху класните и извънкласните занимания на учениците с роботи, техниката, с която са обзаведени новите учебни лаборатории и работилници.