Важни

Информация за лекарите по дентална медицина по НП "Профилактика на оралните заболявания при деца" за периода 07.10 - 30.11.2021 година - виж прикачения файлИнструкция за защита на личните данни Предвид необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. В тази връзка с това в категория „УЧИЛИЩЕТО/ ДРУГИ“ на електронната страница на гимназията са поместени следните документи:

  1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, за работа с деца със специални нужди и т.н.
  2. Кратка информация за същността на всеки един вид услуга;
  3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации;
  4. Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги.


Във връзка със зачестили случаи на насилие и инциденти в училищата и проведена съвместна среща с представители на Национално сдружение на общините в Република България, Омбудсмана, МОН, МТСП, МЗ, АСП и ДА за закрила на детето се предлага подобряване на координацията между всички държавни и общински институции.