Отчет - ползватели

Моля, всички ползватели по проекта да изтеглят крайния отчет, да го попълнят от свое име и да го изпратят до 1 септември на електронния адрес: pgee_leonardo@abv.bg.

Успех!

Краен отчет