Среща с Мария Габриел


Комисарят на ЕС по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел на посещение в гимназията. Посещението е в знак на благодарност към целия колектив на ПГЕЕ "Константин Фотинов" за отличната работа по европейски проекти.