Прием 2021/2022 учебна година

Прием за ученици след завършен VII-ми клас

  • Компютърна техника и технологии 
  • Програмно осигуряване 
  • Приложно програмиране
  • Медицинска техника
  • Кинотехника, аудио- и видеосистеми
  • Електрически инсталации

Балообразуване

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Балообразуването се определя в брой точки.

Повече информация на адрес:

https://fotinov.pgeeburgas.org/