ДЗИ

 

              ДЗИ  –  СЕСИЯ  МАЙ 2023 г.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –  19.05.2023г. 

 

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ23.05.2023г.

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА - 22.05.2023 г.

 

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА  26.05.2023г. – 31.05.2023г.

 

                  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

СЕСИЯ  МАЙ 2023г.

 

       06.02.2023г. – 21.02.2023г.