ДЗИ

 

              ДЗИ  –  СЕСИЯ  МАЙ 2022 г.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18.05.2022г. 

 

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ20.05.2022г.

 

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА  26.05.2022г. – 03.096.2022г.

 

ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА – 1,2,3.06.2022г.

 

                  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

СЕСИЯ  МАЙ 2022г.

 

       03.02.2022г. – 18.02.2022г.