ДЗИ

 

              ДЗИ  –  СЕСИЯ  АВГУСТ 2022 г.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –  25.08.2022г. 

 

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ26.08.2022г.

 

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА  29.08.2022г. – 02.09.2022г.

 

ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА – 29.08.2022г.

 

                  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

СЕСИЯ  АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022г.

 

       27.06.2022г. – 8.07.2022г.