НВО

ВАЖНО!

Подаване на заявления за изпит по желание – 10 клас – НВО през 2019-2020 уч. година

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита.

Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Когато ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред:

1. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

Заявление чужд език_НВО_10 /файл/

2. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Заявление IT_НВО_10 /файл/

Ред на подаване на заявленията по електронен път:
1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде свалено и попълнено от ученика.
2. Всяко заявление следва да бъде ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pgeeburgas@gmail.com  в срок до 08.04.2020 г.

Важно!

Когато изпращате вашите заявления до pgeeburgas@gmail.com в полето „Тема“ напишете:

Име, фамилия, клас