1-во място в Хакатон

Поздравления за Калоян Стоянов от X б и Валери Кулчицки XI б от ПГЕЕ „Константин Фотинов“ за тяхната изключителна работа и водеща роля в създаването на проект, отличен с 1-во място на проведения от 16.06 до 18.06.2023 г. Хакатон Burgas Blues в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас .

Хакатонът представлява идеалната платформа за обмен на идеи и сътрудничество между различни участници, които имат желание да внесат позитивни промени в обществото, използвайки технологиите. Участниците имат възможност да споделят своите знания и умения, да се запознаят с предизвикателствата и да работят заедно в екипи за създаването на иновативни проекти.

Вашият успех е вдъхновение за всички участници в Хакатона и за цялата общност чрез примера на впечатляващия успех, постигнат чрез иновации и сътрудничество.