50 години професионално образование

Снимки от събитията по повод 50 годишнината.