55 години Константин Фотинов

През 2022 година гимназията отбелязва своята 55 годишнина.

Паулина Станчева: „Човек никога не знае кога е по-млад, на 20 или на 90 години“

Паулина Станчева е почтен гражданин на Бургас (1977), удостоена е с ордена на Народна република България, II степен (1977), носителка е на литературната награда „Петко Р. Славейков” на Министерството на просветата (1986).

Паулина Станчева е българска писателка и поетеса, родена на 31 януари 1907 г. в Бургас. Истинското й име е Калиопа Костова Паласакева /Баласакиева/.

През 1926 г. завършва Девическата гимназия  /днес ПГЕЕ „К.Фотинов“/  в родния си град с успех  5,50.
В Летописната книга на  училището всяка година са записвали : „Получиха зрелостни свидетелства....“,  на стр. 110  е записано № 16  Калиопа К. Баласакиева Бургась.

От 1942 г. живее в София. През 1945 и 1950 г. е редактор в сп. „Жената днес“. Работи като редактор и началник на отдел в Българско национално радио от 1951 до 1956 г. Сътрудничи на множество вестници в столицата и извън нея. Член  на Съюза на българските писатели.

Умира на 12.07.1991 г. 

Паулина Станчева е автор на десетки книги с поезия и проза. Големите теми на нейната поезия са морето и любовта.

МОМИЧЕТО НА КЕЯ

В пристанището се разхожда едно момиче.

Зад хълма златисто слънцето захожда

и тишина владее пълна.

Последните лъчи се готвят

да спрат на корабните мачти.

Самотен параход закотвен

люлей огромен корпус в здрача.

От най-високата палуба

се носи песен. Някой свири на банджо и песента се губи

след чайките с криле немирни.

Какво ли русото момиче

сега си мисли и копнее

със цвете розово накичено

сред толкова мъже на кея

Дали е влюбено в моряка

със банджото и затова 

с такъв копнеещ израз чака

крака на кея заковало?

Или пък нещо по-дълбоко

душата му сега вълнува

и със понесената песен

трепти, живее и ликува!