Безопастност в интернет


Уважаеми родители и ученици,

в училищния сайт ще намерите информация за правила за безопастност в компютърната мрежа в училището и в интернет.

връзка тук: