ДЗИ

 

              ДЗИ  –  СЕСИЯ  МАЙ  2021г.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА19.05.2021г.

 

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ21.05.2021г.

 

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА   26.05.2021г. – 31.05.2021г.

 

                  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – СЕСИЯ  МАЙ 2021г.

 

       01.03.2021г. – 19.03.2021г.