Достойни за България

В периода 22 – 23 септември 2023г. в град Пазарджик се проведе национален форум по Проектна дейност 4 „Достойни за България“, който има за цел да насочи по нов начин вниманието на младите хора за пълно разгръщане на собствения потенциал, както и да ги окуражи да си партнират в неформални групи за обучение. Форумът се организира и реализира в 3 панела, в които избраните за участие младежи имаха възможността да дискутират актуални теми свързани с личностното им израстване и със значимостта на България за всеки от тях.

На събитието бяха презентирани младежките ученически отряди и тяхната връзка с родолюбивите традиции в страната ни. Специален гост на форума бе и легендарният Карл Люис.

Учениците оставиха своя принос и в новата "Градина на света" - проект, реализиран от Тодор Попов - кмет на община Пазарджик, чиято идея е да се създаде пространство, което да отправи силно послание за обединеност.

В градината са позиционирани кътове на различни държави, а посланиците им се включиха в засаждането. Такива кътове откриха и Христо Стоичков и Карл Люис, а цялото събитие завърши с феерия от музика и цветове.

На участниците във форума беше връчен отличителен знак "Значка“.