Прием 2022/2023 учебна година

Прием за ученици след завършен VII-ми клас

  • Компютърна техника и технологии - с разширено изучаване на английски език
  • Програмно осигуряване - с разширено изучаване на английски език
  • Приложно програмиране - с разширено изучаване на английски език
  • Програмиране на роботи - с разширено изучаване на английски език - Нова специалност 
  • Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника - с разширено изучаване на английски език
  • Възобновяеми енергийни източници - с разширено изучаване на английски език

Балообразуване

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Балообразуването се определя в брой точки.