Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

     Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

Електроенергетика
Електротехнически материали
Електротехническо чертане
Електротехника
Електроник
 Икономика
                                                              Лабораторна практика електрически измервания
                                                              Обработка на материалите
                                                              Предприемачество
                                                             Механика
                                                             Учебна практика
                                                             Електротехнически материали
                                                             Лабораторна практика ЕМА
                                                             Учебна практика по специалността
                                                             Управление на асансьори и подемници
                                                             Устройство на асансьори и подемници
                                                             Електрически машини и апарати
                                                             Електромонтажна практика
                                                             Електрически инсталации
                                                             Монтаж, експлоатация и ремонт на асансьори и подемници