Професионална гимназия по електротехника и електроника

"КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" гр. Бургас

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА"

   

   

  обществен_съвет-2240.html