Прием 2022/2023 учебна година

ПГЕЕ "Константин Фотинов" гр.Бургас обявява едно свободно място за професия електротехник. Срок за подаване на документи: 5.08.2022 (петък) до 16:00 часа.

 

Прием за ученици след завършен VII-ми клас

  • Компютърна техника и технологии - с разширено изучаване на английски език
  • Програмно осигуряване - с разширено изучаване на английски език
  • Приложно програмиране - с разширено изучаване на английски език
  • Програмиране на роботи - с разширено изучаване на английски език - Нова специалност 
  • Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника - с разширено изучаване на английски език
  • Възобновяеми енергийни източници - с разширено изучаване на английски език

Балообразуване

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за завършено основно образование.

Балообразуването се определя в брой точки.