Ръководство

инж. Павлина Михайлова-Градишка - директор

Сийка Петкова                                    - зам.директор по учебната дейност

инж. Петър Р.Петров                          - зам.директор по учебната дейност

инж. Катя Караушева                          - зам.директор по учебно - производствената дейност

Ивилина Вулова - Станчева             - психолог

Станислава Арсенова                        - ръководител направление ИКТ

инж. Евелина Ганчева                         - главен учител

инж. Недка Шопова                             - главен учител

Антоанета Статева                             - завеждащ административна служба