Доброволци в училище

Проектът е финансиран с европейски средства от подпрограма Коменски. Доброволци в училище стартира през 2011 година и е с продължителност 2 години. 
Партньори по този проект са училища от България, Испания, Холандия, Гърция, Литва, Италия, Чехия, Португалия и Кипър.
През двете години ще се проведат 4 мобилности от 6 ученика и 6 учителя.
През месец октомври 2012 година нашата гимназия ще е домакин на третата мобилност. Ученици и учители от страните партньори ще работят на срещата "Златна есен" в Бургас.
Сайт на проекта: www.volunteersatschool.eu 

Лято 2012

Проектът "Доброволци в училище" и ПГЕЕ "К.Фотинов" се представи на изложението "Младежта в движение", което се проведе от 2 до 5 август в гр.Бургас. Инициативата се проведе от Европейската комисия съвместно с Община Бургас и Центъра за развитие на човешките ресурси. Нашата гимназия беше на щанда на ЦРЧР. Алекс Тодоров, Александър Чуков и координатора на проекта Евелина Ганчева чрез презентация и рекламни материали представиха работата на проекта през първата година и споделиха свои впечатления от проведените мобилности. Алекс Тодоров разказа за посещението в гр.Лариса, Гърция.