ДЗИ


СЕСИЯ МАЙ 2019 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 21.05.2019 г.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ23.05.2019 г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА   28.05.2019 г. - 31.05.2019 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – СЕСИЯ МАЙ 2019 г.

05.03.2019 г. до 18.03.2019 г.