ДЗИ

Сесия

август - септември 2017 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 28.08.2017г.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 29.08.2017г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА 30.08.2017 – 05.09.2017г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – СЕСИЯ  АВГУСТ 2017г. 03.07.2017г. – 14.07.2017г.