ДЗИ

На вниманието на всички ученици, които ще се явяват на ДЗИ и не са подали заявление!

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити до 20.03.2020 г.

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището pgeeburgas@gmail.com.

Като прикачен файл виж служебната бележка.

 

ДЗИ – СЕСИЯ   МАЙ  2020г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА20.05.2020г.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 22.05.2020г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА   26.05.2020г. – 29.05.2020г.