ДЗИ

 ДЗИ - СЕСИЯ   АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ  2020г. 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА27.08.2020г.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ28.08.2020г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА  31.08.2020г. – 03.09.2020г..

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ –

СЕСИЯ  АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020г.

01.07.2020г. – 21.07.2020г.