ДЗИ

 

              ДЗИ  –  СЕСИЯ  АВГУСТ 2021г.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА26.08.2021г.

 

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ27.08.2021г.

 

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА  30.08.2021г. – 02.09.2021г.

 

                  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – СЕСИЯ  АВГУСТ 2021г.

 

       01.07.2021г. – 16.07.2021г.