ДЗИ

ДЗИ – СЕСИЯ   МАЙ  2018г.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА21.05.2018г.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ23.05.2018г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА   29.05.2018г. – 01.06.2018г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – СЕСИЯ  МАЙ 2018г.

05.03.2018г. – 16.03.2018г.