ДЗИ

Внимание зрелостници!

На 12, 13 и 14 юни от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. можете да се запознаете с вашите оценени изпитни работи. 

Моля, носете документ за самоличност.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ХІІ КЛАС –  ДО 19.06.2019 г.

ДЗИ СЕСИЯ   АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ  201г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА28.08.201г.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ29.08.201г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА  30.08.201г. – 04.09.201г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 201г.

01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.