ДЗИ


СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 28.08.2018г.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ29.08.2018г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА   30.08.2018г. – 05.09.2018г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – СЕСИЯ АВГУСТ 2018г.

02.07.2018г. – 13.07.2018г.