Обучение без граници – светът е роботика

Проект по програма Еразъм+, КД 1, сектор Професионално образование и обучение на тема: „Обучение без граници – светът е роботика“, № 2022-1-BG01-KA122-VET-000073170. 20 ученици ще посетят Унгария през 2023 г. за обучение по роботика за период от две седмици.

Потенциални бенефициенти 10 и 11 класове.

Период на проекта 01.09.2022 – 29.02.2024 г.

Партньор: Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület (KDIE), Унгария

Основната цел е да се подобри качеството на образованието и професионална квалификация за участниците и мотивацията им от обучението по роботика в ПГЕЕ "Константин Фотинов" гр.Бургас.

Усвояване на знания и формиране на умения в областта на лего роботиката.

Придобиване на умения и знания в областта в професионалната подготовка и ИКТ.

Участниците ще усъвършенстват своите умения по практичен и конкретен начин заедно с други участници и обучители в Европа, като по този начин придобият по-широко разбиране за конструирането на роботи в Европа, както и обменят най-добри практики и опит.

Практиката ще научи участниците за познаване компоненти на роботизираните системи и устройството и конструктивните особености на елементите, като сензори, управляващи устройства, изпълнителни устройства. Практиката ще се проведе през лятотото на 2023 година в Kállósemjéni, Унгария.

 ПГЕЕ "Константин Фотинов" гр.Бургас реализира мобилност по програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение, проект „Обучение без граници – светът е роботика“, № 2022-1-BG01-KA122-VET-000073170. За поредна година възпитаници на гимназията проведоха двуседмична практика в Калошимейн, Унгария в периода 24.06 - 08.07.2023 г. Двадесет ученици от X - ти и XI - ти класове работиха с лего роботи, програмираха и управляваха устройствата, сглобени лично от тях. През свободното време учениците посетиха столицата на Унгария - Будапеща и други градове. Упражняваха спортни дейности, занимаваха се с колоездене, стрелба с лък, настолни игри, картинг и др. Младежите затвърдиха своите познания от областта на лего-роботиката и придобиха нови, повишиха своите чуждоезикови и социални умения.


https://chernomorie-bg.com/post/pgee-otchitat-deynostite-po-proekt-obuchenie-bez-granici-svetat-e-robotika-8808