Прием 2019/2020 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, 

          Получаването на свидетелство за основно образование от Вашите деца ще се случи скоро. Предстои им кандидатстване в училище, в което да продължат своето образование и постигнат мечтите си.

Дали ще постигнат мечтите си, зависи и от Вас – родителите. Вие сте тези, които най-добре познавате децата си. Вие – родителите, трябва задължително да им помогнетe в правилния избор!

Вие сте тези, които трябва да съхранят психиката им!

Бъдещето изисква качество!

Качеството се постига с качествено образование!

Качественото образование се дава в училище, в което има квалифицирани учители, дух и традиции!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           Това със сигурност е  поредният сайт, който отваряте. В повечето получавате обещания за „успешно бъдеще“, за „нови светове“ или за професии с красиви наименования, сертификати и дипломи за какво ли не, които ще получи детето ви!

Обещания в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ –  няма да получите.

Потърсете ни и ние ще Ви насочим  в избора, без да Ви даваме празни обещания, без да Ви манипулираме и без да Ви подведем!

Ние приемаме ученици от цялата област Бургас, без значение от социалното им положение. При нас детето ще бъде прието, както във всяко друго училище, след получено свидетелство за основно образование.  Учениците, които се обучават при нас,  са избрали ПГЕЕ „Константин Фотинов“ по свое желание и с помощта на своите родители.

За нас всички деца са равни. Различието идва  от амбицията и мотивацията за успех.

Какво предлагаме, за да получи детето ви  качествено образование:

 • преди всичко образование, ориентирано не към запаметяване и възпроизвеждане, а към провокиране на творческо мислене на учениците, самостоятелност, формиране на умения за вземане на решения в практически ситуации;
 • трайни знания;
 • добра  материална база;
 • съвременни иновативни обучения;
 • разнообразни извънкласни дейности- територия за творческа изява;
 • спортни занимания по волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, лека атлетика;
 • диплома със свидетелство за професионална квалификация......

           Ръководството на Гимназията е гъвкаво и всяка добра идея превръща в реалност! В училище има ефективно и работещо Училищно настоятелство и Обществен съвет!

Важното при нас е, че децата се научават да мислят самостоятелно и смело да вземат решения, развиват таланта си и следват мечтите си!

СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИКО!

Трудно е да направиш първата крачка сам, затова освен помощта на твоите родители и  ние ти подаваме ръка. Каним те да станеш част от нашето семейство!

Влез през вратата на ПГЕЕ „Константин Фотинов”, която е мост към бъдещето. Тук ще те посрещне творческа обстановка, ще се учиш, ще усвояваш професия и ще се сприятелиш с учители с опит, които обичат децата и професията си.

Твоето училище: ПГЕЕ „Константин Фотинов “ – Бургас, те очаква!

С уважение,

КОСТА ПАПАЗОВ


Прием за ученици след завършен VII-ми клас

 • Компютърна техника и технологии 
 • Програмно осигуряване 
 • Приложно програмиране
 • Електрообзавеждане на подемна и асаньорна техника
 • Електрически инсталации
 • Кинотехника, аудио- и видеосистеми - Нова специалност

Балообразуване

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и физика от свидетелството за завършено основно образование.


В прикачените по-долу файлове ще видите по-подробна информация за специалностите.