Прием 2020/2021 учебна година

Прием за ученици след завършен VII-ми клас

  • Компютърна техника и технологии 
  • Програмно осигуряване 
  • Приложно програмиране
  • Електрообзавеждане на подемна и асаньорна техника - дуална форма на обучение
  • Кинотехника, аудио- и видеосистеми
  • Телекомуникационни системи

Балообразуване

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за завършено основно образование.