Фотиновата библиотека

Тази година Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ посреща Деня на народните будители с гордост и отбелязва 140 години от създаването на първата училищна библиотека в Бургаска област – Фотиновата библиотека.

През 1882-1883 учебна година се поставя начало на училищна библиотека, като са закупени 60 книги. През 1883-1884 г. библиотечните книги стават 70, а през 1900-1901 г. броят им нараства на 332. Днес те са над 19 000. Библиотеката притежава книги с историческа стойност освен на български език и на френски, немски, английски, даже латински език.

Първият библиотекар, който се е грижел за книгите, е Сотир Скрински. Той е бил учител по география и геометрия, химия, физика, история и краснопис, а делото си на „пазител на библиотеката” е вършил доброволно.

През учебната 1882/83 г. е положена основата на първата  училищна библиотека, закупени са 60  книги. Ако цитираме Соня Кехлибарева ще разберем, че Регионалната библиотека „Яворов” е създадена през 1888 година като Бургаска общинска библиотека и че „първият създаден общински културен център в морския град ... се помещавала в дюкяна на Ат. Чапкъноглу (днешната улица „Кирил и Методий”) и в 1901 год. е наброявала 160 тома”. Така, че 60 книги сигурно са били много. На следващата година  броят им бил вече 70. Авторитетът на библиотеката видимо се е увеличавал, защото това, за броя на книгите, е записано даже  преди името на главната учителка – Аргира Димитрова.

ПГЕЕ „Константин Фотинов” е наследник на Фотиновото училище, което се създава през учебната 1879-1880 г. като Девическо училище и остава такова до 1882-1883 г., когато се открива първи клас и то се превръща в класно.

През 1882-1983 г. със средства на общината бива построена първата солидна училищна постройка срещу сегашната църква „Св.св. Кирил и Методий”.  Училището било с два входа на два етажа, всеки по осем стаи, театрален салон и стаи за пансион на външни ученици и ученички. Девическото училище се е помещавало на горния етаж, а мъжкото – на първия етаж. За съжаление през 1889 г. тази сграда изгаря заедно с дотогавашния архив и пособията, с които училищата са разполагали. Тогава била наета частната къща на гражданката София Чамурова на ъгъла на ул. „Константин Фотинов” и бул. „Богориди”.

Не стая с надпис на вратата „библиотека”, килерче даже е нямало  да се съберат книгите, но така е било, защото училище и сграда-   къде ли не е имало „филиали” на училището – от Търговската гимназия до  училището „Св.св. Кирил и Методий” са наемали частни къщи. По-голямо  здание и строено специално за училище било това  на ъгъла на ул. „Богориди” и ул. „Фотинова”( на І-я етаж – музей, на ІІ-я РБ „Яворов –сега). Улицата –„Фотинов” и сградата наричали така –„Фотиновото училище”. През 1938 г., когато избират име на гимназията-избират- Фотинов. Най-естественият избор! Хората са наричали вече училището „Фотиновото”, а Фотинов е най-големият радетел за образованието на жената, ето затова на девическата гимназия патронът е мъж.

Съгласно решението на Учителския съвет от 5 април 1938 г. гимназията се наименува на името на Константин Фотинов. На 29 ноември 1939 г. за първи път се чества патронният празник на училището при особена тържественост. На 16.VІ. 1940 е осветено знамето на Фотиновото училище.