VISIONARY EUROPEAN AGORÀ

Партньорски проект по програма Еразъм+, Действие: Училищен обмен на партньорства (KA229), ДОГОВОР НОМЕР: 2020-1-IT02-KA229-079205_4, Заглавие: „Visionary European Agorà“. Продължителност - 24 месеца, в периода от 01.10.2020г. до 30.09.2022г.