Здрав дух в здраво тяло

» Виж повече информация
Свали Flash Player за да виждащ анимацията.

 

 

 

На училище от 1-ви септември

Съгласен
Несъгласен
Нямам мнение

 

 

 

 Контакти:

 

Телефони за контакти:
    056/ 81 76 91 - Директор
   056/ 81 76 96 - Пом.директор; Секретар
E-mail: pgeeburgas@gmail.com


Добре дошли

Да върнем вярата в доброто
Управителният съвет на СРСНПБ изказва дълбока благодарност на ученици, учители и родители за участие на ПГЕЕ "К.Фотинов" гр.Бургас в дарителска кампания "Да върнем вярата в доброто".
Учител по физика
На основание чл.147, ал.1, т.7 от Правилника за прилагане на закона за Народната просвета се обявява свободно работно място за:  Учител или старши учител по Физика – чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1  от КТ. Изисквания ...
Забрана за тютюнопушене
Конференция по проект
На 5 септември 2014 година ще се проведе научна конференция "Духът на традициите". Лектори от Регионалния музей и Университет "Проф.Асен Златаров" ще изнесат лекции на тема "Културно наследство, традиции и обичаи в пограничния район"....
Начало на сертификационен център
ПГЕЕ“К.Фотинов“ е едно от 10-те училища в страната, което беше поканено от Майкрософт България да бъде партньор в проекта „ Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ...
iTech.bg | МОН | ЦРЧР | Доброволци в училище | Movies-bg.org | ABV MUSIC | Bg-Fun.com |