Здрав дух в здраво тяло

» Виж повече информация
Свали Flash Player за да виждащ анимацията.

 

 

 

На училище от 1-ви септември

Съгласен
Несъгласен
Нямам мнение

 

 

 

 Контакти:

 

Телефони за контакти:
    056/ 81 76 91 - Директор
   056/ 81 76 96 - Пом.директор; Секретар
E-mail: pgeeburgas@gmail.com


Добре дошли

Учител по физика
На основание чл.147, ал.1, т.7 от Правилника за прилагане на закона за Народната просвета се обявява свободно работно място за:  Учител или старши учител по Физика – чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1  от КТ. Изисквания ...
Забрана за тютюнопушене
Конференция по проект
На 5 септември 2014 година ще се проведе научна конференция "Духът на традициите". Лектори от Регионалния музей и Университет "Проф.Асен Златаров" ще изнесат лекции на тема "Културно наследство, традиции и обичаи в пограничния район"....
Творчески ваканции
Уважаеми г-жи/г-да началници на РИО,  Обръщаме се към Вас с предложение за сътрудничество и съвместна дейност за реализирането на лятна академия по ученическо самоуправление и лидерство във връзка с изпълнение на програмата на ...
Клуб “Младежта е толерантност”-
Клуб “Младежта е толерантност”-Бургас към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” обявява процедура за набиране на доброволци с цел ангажиране на младите хора в свободното им време в дейности за насърчаване...
iTech.bg | МОН | ЦРЧР | Доброволци в училище | Movies-bg.org | ABV MUSIC | Bg-Fun.com |