Здрав дух в здраво тяло

» Виж повече информация
Свали Flash Player за да виждащ анимацията.

 

 

 

На училище от 1-ви септември

Съгласен
Несъгласен
Нямам мнение

 

 

 

 Контакти:

 

Телефони за контакти:
    056/ 81 76 91 - Директор
   056/ 81 76 96 - Пом.директор; Секретар
E-mail: pgeeburgas@gmail.com


Добре дошли

Конференция по проект
На 5 септември 2014 година ще се проведе научна конференция "Духът на традициите". Лектори от Регионалния музей и Университет "Проф.Асен Златаров" ще изнесат лекции на тема "Културно наследство, традиции и обичаи в пограничния район"....
Творчески ваканции
Уважаеми г-жи/г-да началници на РИО,  Обръщаме се към Вас с предложение за сътрудничество и съвместна дейност за реализирането на лятна академия по ученическо самоуправление и лидерство във връзка с изпълнение на програмата на ...
Клуб “Младежта е толерантност”-
Клуб “Младежта е толерантност”-Бургас към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” обявява процедура за набиране на доброволци с цел ангажиране на младите хора в свободното им време в дейности за насърчаване...
Конкурс за изработване на лого на Басейновата дирекция.
Басейнова дирекция за Черноморски район удължава срока на конкурса за изработване на лого на Басейновата дирекция. Предложенията ще се приемат до 01.09.2014 г., а официалното награждаване ще се състои на 31. октомври - Международен ден на Черно ...
Начало на сертификационен център
ПГЕЕ“К.Фотинов“ е едно от 10-те училища в страната, което беше поканено от Майкрософт България да бъде партньор в проекта „ Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ...
iTech.bg | Clear Vision Studiо | ЦРЧР | Доброволци в училище | Movies-bg.org | ABV MUSIC | Bg-Fun.com |